Les 38: Cyberpesten


Groep 7 – In deze les gaan de leerlingen ontdekken wat cyberpesten precies is met behulp van video en een opdracht. Ook gaan we ons verder verdiepen in het thema door online nog meer informatie op te zoeken. Tot slot komen de leerlingen zelf in actie door een preventie poster te maken tegen cyberpesten. Hiervoor gebruiken ze een speciale poster-app.

Apps en technologie

  • App: Canva

Bijgeleverde materialen

  • Docentenhandleiding
  • Stappenuitleg van de app “Canva”

Leerdoelen digitale geletterdheid

  • Mediawijsheid: Actief inzetten van media
  • ICT basisvaardigheden: Creëren van media
  • Informatievaardigheden: Zoekstrategieën bepalen en presenteren

Beschikbare downloads

  • Hieronder zichtbaar voor klanten  die ingelogd zijn

Terug naar overzicht