Subsidies

De lessen van Mediawegwijs kosten geld, maar gelukkig hoeft de school dat niet helemaal zelf op te brengen. Er zijn verschillende subsidies aan te vragen waarmee de leerlijn van Mediawegwijs bekostigd kan worden. Dus wil jij de expertise van ons team van pedagogen, didactici en ervaren vakdocenten? Bekijk hieronder welke subsidie je daarvoor kan aanvragen!

Mediagwegwijs kan helpen bij het aanvragen of verantwoorden van subsidies. Neem contact op met Ilse Godtschalk  (06-54342669) als je hulp nodig hebt bij je aanvraag!

Disclaimer: Mediawegwijs streeft naar volledigheid en actualiteit, de meest actuele informatie vind je altijd op de website van de subsidieverstrekker.

 

Geef mediawijze vaardigheden een boost met de doorstroomsubsidie po-vo

Deze subsidie is bedoeld voor leerlingen die op een hoger niveau zouden kunnen presteren maar daarvoor minder middelen hebben dan hun klasgenoten. Door deelname aan het doorstroomprogramma, bijvoorbeeld Mediawegwijs, doen ze kennis en vaardigheden op, zodat ze op het juiste niveau kunnen doorstromen naar de volgende school. Deze subsidie kan in meerdere groepen worden ingezet om de lessen van Mediawegwijs te betalen.

“Mediawegwijs zoekt mee naar subsidies waardoor we de lessen geregeld gratis kunnen inzetten.”
Pieter Bosman, De Bonkelaar Amsterdam

 

Mediawegwijs op Nationaal Programma Onderwijs

Als eerst kijken we naar het Nationaal Programma Onderwijs, hierna NPO genoemd. Deze subsidie is in het leven geroepen om de achterstanden die zijn ontstaan in de coronatijd weg te werken. Tijdens de schoolsluitingen zagen we dat leerlingen onder andere minder digitale vaardigheden beheersen dan gewenst is. 

Het geld was dit schooljaar beschikbaar maar staat ook klaar voor de volgende schooljaren, mocht dat nodig zijn. Scholen voor speciaal basisonderwijs en praktijkonderwijs kregen al een hoger bedrag, dat blijft zo. 

Scholen horen binnenkort welk bedrag ze exact krijgen op basis van de leerling telling en achterstandsscores op basis van 1 oktober 2021. Het basisbedrag per leerling in het primair onderwijs is 500 euro en in het voortgezet onderwijs circa 820 euro per leerling.

Het geld mag vrij worden besteed door de school maar de gekozen maatregelen moeten bewezen effectief zijn. De subsidie voor het bestrijden van kansenongelijkheid is opgenomen in de NPO-gelden. 

Het concept van Mediawegwijs valt onder deze maatregelen. Onder andere kunnen de vakdocenten ingezet worden met NPO-gelden en tevens met de volgende subsidie.

 

Vakdocenten betalen met werkdrukgelden voor primair onderwijs

We weten allemaal dat de werkdruk in het onderwijs, mede door het oplopende lerarentekort, erg hoog is. Mediawegwijs kan in dat gat springen. Een van de 30 ervaren vakdocenten kan het tekort opvullen met de leerlijn van 49 lessen. Op een lesdag kan de vakdocent drie lessen geven van 1,5 uur, zonder dat daar een leerkracht aan te pas hoeft te komen. Voor alle groepen in het basisonderwijs en de 1e en 2e klas van het voortgezet onderwijs zijn er zeven lessen. Mediawegwijs luistert altijd naar de wensen van de school!  

De overheid heeft structureel geld gereserveerd om de werkdruk van leerkrachten in het basisonderwijs te verlagen. Met dit geld mogen scholen maatregelen nemen, waardoor de werkdruk écht omlaag gaat. Het bedrag voor komend jaar wordt nog bekend gemaakt.

 

IMG_0131 (1)

 

Staat je school in Amsterdam ? Betaal Mediawegwijs dan van de VLoA – gelden 

De Verordening op het lokaal onderwijsbeleid Amsterdam, hierna VLoA-gelden, heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs in Amsterdam te verbeteren. De subsidie kon tot 27 maart 2022 worden aangevraagd. Het kan zo zijn dat de subsidie al aangevraagd is, ook dan is het mogelijk om de leerlijn en vakdocenten van Mediawegwijs ermee te bekostigen.

 

Vakdocenten van Mediawegwijs zijn vakleerkrachten cultuur

De VLoA-gelden kan worden ingezet voor een vakleerkracht cultuur in de disciplines beeldende vorming, cultureel erfgoed, dans, drama, kunstgeschiedenis, nieuwe media en letteren en muziek. Dat betekent dat de subsidie ingezet kan worden voor vakdocenten van Mediawegwijs. Een basisschool krijgt 12 euro per leerling en het voorgezet onderwijs krijgt 24 euro per leerling, beiden met cofinanciering vanuit het schoolbestuur.

 

IMG_0169

 

Alle leerlingen gelijke kansen met subsidie kansenongelijkheid primair onderwijs

Leerlingen krijgen in de lessen digitale geletterdheid van Mediawegwijs extra vaardigheden mee om zich voor te bereiden op de huidige maatschappij. In de coronatijd werd duidelijk hoe belangrijk digitale geletterdheid is. Met de vaardigheden die deze leerlingen leren, zijn ze goed voorbereid op de toekomst. 

 


 

Uit onderzoek blijken onze lessen hoogbegaafde kinderen extra uit te dagen

Een deel van de VLoA-gelden is gereserveerd voor kinderen die extra uitdagingen nodig hebben. Mediawegwijs geeft les aan de unIQ-klassen op basisschool de Bonkelaar in Amsterdam. Deze school heeft een klas voor meerbegaafde en twee klassen voor hoogbegaafde leerlingen. De leerlingen in deze klassen krijgen verdiepende ICT-lessen van een gespecialiseerde Mediawegwijs vakdocent. 

Het aanvragen van de VLoA-gelden kan via het subsidieportaal van de gemeente Amsterdam. 

 

 “Mediawegwijs helpt jou de opgelopen leerachterstanden weg te werken en maakt kinderen en jeugd mediawijs”

Neem contact op

Wil jij met jouw school aansluiten bij dit unieke, innovatie concept en jouw leerlingen voorbereiden op de digitale wereld van morgen? Neem contact op met Ilse Godtschalk, ontwikkelaar en coördinator. Zij beantwoordt heel graag jouw vragen of geeft je meer informatie. Vul hieronder je gegevens in en Ilse neemt snel contact op.

Tel. :

020-6610064

E-mail :

info@mediawegwijs.nl