Subsidies

De lessen van Mediawegwijs kosten geld, maar gelukkig hoeft de school dat niet helemaal zelf op te brengen. Er zijn verschillende subsidies aan te vragen waarmee de leerlijn van Mediawegwijs bekostigd kan worden. Dus wil jij de expertise van ons team van pedagogen, didactici en ervaren vakdocenten? Bekijk hieronder welke subsidie je daarvoor kan aanvragen!

Mediagwegwijs kan helpen bij het aanvragen of verantwoorden van subsidies. Neem contact op met Ilse Godtschalk  (06-54342669) als je hulp nodig hebt bij je aanvraag!

Disclaimer: Mediawegwijs streeft naar volledigheid en actualiteit, de meest actuele informatie vind je altijd op de website van de subsidieverstrekker.

School & omgeving 2023-2025 (april 2024)

De regeling school & omgeving 2023-2025 kent eerdere rondes en is een lerende regeling. Dat betekent dat deze lerende aanpak als gevolg heeft dat er op basis van voortschrijdend inzicht soms een wijziging wordt aangebracht.

Deze regeling is bedoeld om kinderen in de basisschoolperiode of de middelbare schoolperiode een extra programma aan te bieden bovenop hun curriculum na schooltijd. Dat kan van alles zijn: sport, cultuur, oriëntatie op de wereld, op jezelf. Het zijn activiteiten waar ze kennis of vaardigheden op doen die ze thuis niet aangeboden krijgen. Wat niet aangeboden mag worden tijdens deze uren is bijles, examentraining of internationale activiteiten.

Hoe ziet deze ronde van school & omgeving eruit?

  • De uitvoer vindt plaats tussen 1 augustus 2024 en 31 juli 2025
  • Daarvan ga je tenminste 30 weken een aanbod doen van vijf uur gemiddeld.
  • Je hebt A-scholen en je hebt B-scholen.
    • A-scholen wil zeggen dat je in de hoogste 5% behoort van scholen met de hoogste achterstand scores in Nederland.
    • B-scholen horen ook tot hoge achterstand scores, maar die komen daarna.

Ben je geïnteresseerd is het belangrijk om eerst na te gaan of je tot een categorie A of B-school behoort. Dit staat op basis van BRIN en bestuursnummer. Kom je er niet uit? Neem contact op met Mediawegwijs, dan kijken we even met je mee of je überhaupt kan aanvragen.

Verantwoording

Voor de verantwoording dien je ten minste 75% van het aantal leerlingen dat je hebt opgegeven te hebben bereikt en minimaal 75% van het aantal geplande uren te hebben aangeboden. Deze informatie dien je ten aller tijden beschikbaar te hebben voor wanneer deze opgevraagd wordt.

Het is een mooie regeling waar je veel leuke dingen mee kunt doen voor jouw leerlingen. Heb je hier vragen over of wil je graag ondersteuning, neem contact op met Mediawegwijs.

Subsidieregeling: Verbetering basisvaardigheden

Heb je deze subsidie gekregen? Wij kunnen het onderdeel digitale geletterdheid uitvoeren en het plan schrijven.

De regeling Verbetering basisvaardigheden is erop gericht de basisvaardigheden van leerlingen uit het primair- en voortgezet onderwijs te verbeteren. Onder basisvaardigheden worden taal en rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid verstaan. De regeling is een zogenaamde tweetrapsraket; de focus ligt op taal en rekenen/wiskunde en Burgerschap en digitale geletterdheid. 

Menukaart 

De manier waarop je de gelden kunt uitgeven is verdeeld over een aantal interventies die worden verwerkt in een menukaart. De menukaart is momenteel nog niet inzichtelijk. Zodra dat zo is geven we een seintje, want de menukaart maakt het voor jou makkelijker om een activiteitenplan te bepalen. Op dit moment is dat echter niet zo’n punt. Het betreft hier een vooraanvraag en dus hoef je alleen te beslissen of je het geld uitgeeft aan taal of aan rekenen/wiskunde en welke van de twee vakken burgerschap of digitale geletterdheid je kiest. 

Betrek jouw MR!

Je kunt nu al een vooraanvraag doen voor de regeling Verbetering basisvaardigheden. Een aanvraag doe je als schoolvestiging, niet als bestuur. Ben je een bestuur en wil je dat al jouw vestigingen meedoen dan schrijf je iedere vestiging afzonderlijk in. Zeer belangrijk aandachtspunt bij jouw vooraanvraag is dat de MR geïnformeerd is en dat je dit kunt aantonen. Hier wordt naar gekeken en een aanvraag kan hierop worden afgewezen wanneer jouw MR niet is geïnformeerd. 

De manier waarop de hoogte van jouw subsidie wordt berekend is het leerlingaantal x 961 euro voor het primair onderwijs en leerlingaantal x 1202 euro voor het voortgezet onderwijs. Teldatum is 1 oktober 2021. Heb je geen zin om te rekenen? Klik dan jouw bestuur even aan op de website van Dus-i en je ziet het in een oogopslag. Het totaalbedrag dat beschikbaar is, is best fors. Dit betekent dat je als school flinke stappen kunt zetten in de verbetering van de basisvaardigheden. 

Het bevoegd gezag vraagt de subsidie aan voor de vestiging. In uw subsidieaanvraag selecteert u welke basisvaardigheden u wilt versterken.

 

Geef mediawijze vaardigheden een boost met de doorstroomsubsidie po-vo

Deze subsidie is bedoeld voor leerlingen die op een hoger niveau zouden kunnen presteren maar daarvoor minder middelen hebben dan hun klasgenoten. Door deelname aan het doorstroomprogramma, bijvoorbeeld Mediawegwijs, doen ze kennis en vaardigheden op, zodat ze op het juiste niveau kunnen doorstromen naar de volgende school. Deze subsidie kan in meerdere groepen worden ingezet om de lessen van Mediawegwijs te betalen.

“Mediawegwijs zoekt mee naar subsidies waardoor we de lessen geregeld gratis kunnen inzetten.”
Pieter Bosman, De Bonkelaar Amsterdam

 

Mediawegwijs op Nationaal Programma Onderwijs

Als eerst kijken we naar het Nationaal Programma Onderwijs, hierna NPO genoemd. Deze subsidie is in het leven geroepen om de achterstanden die zijn ontstaan in de coronatijd weg te werken. Tijdens de schoolsluitingen zagen we dat leerlingen onder andere minder digitale vaardigheden beheersen dan gewenst is. 

Het geld was dit schooljaar beschikbaar maar staat ook klaar voor de volgende schooljaren, mocht dat nodig zijn. Scholen voor speciaal basisonderwijs en praktijkonderwijs kregen al een hoger bedrag, dat blijft zo. 

Scholen horen binnenkort welk bedrag ze exact krijgen op basis van de leerling telling en achterstandsscores op basis van 1 oktober 2021. Het basisbedrag per leerling in het primair onderwijs is 500 euro en in het voortgezet onderwijs circa 820 euro per leerling.

Het geld mag vrij worden besteed door de school maar de gekozen maatregelen moeten bewezen effectief zijn. De subsidie voor het bestrijden van kansenongelijkheid is opgenomen in de NPO-gelden. 

Het concept van Mediawegwijs valt onder deze maatregelen. Onder andere kunnen de vakdocenten ingezet worden met NPO-gelden en tevens met de volgende subsidie.

Vakdocenten betalen met werkdrukgelden voor primair onderwijs

We weten allemaal dat de werkdruk in het onderwijs, mede door het oplopende lerarentekort, erg hoog is. Mediawegwijs kan in dat gat springen. Een van de 30 ervaren vakdocenten kan het tekort opvullen met de leerlijn van 49 lessen. Op een lesdag kan de vakdocent drie lessen geven van 1,5 uur, zonder dat daar een leerkracht aan te pas hoeft te komen. Voor alle groepen in het basisonderwijs en de 1e en 2e klas van het voortgezet onderwijs zijn er zeven lessen. Mediawegwijs luistert altijd naar de wensen van de school!  

De overheid heeft structureel geld gereserveerd om de werkdruk van leerkrachten in het basisonderwijs te verlagen. Met dit geld mogen scholen maatregelen nemen, waardoor de werkdruk écht omlaag gaat. Het bedrag voor komend jaar wordt nog bekend gemaakt.

IMG_0131 (1)

 

Staat je school in Amsterdam ? Betaal Mediawegwijs dan van de VLoA – gelden 

De Verordening op het lokaal onderwijsbeleid Amsterdam, hierna VLoA-gelden, heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs in Amsterdam te verbeteren. De subsidie kon tot 27 maart 2022 worden aangevraagd. Het kan zo zijn dat de subsidie al aangevraagd is, ook dan is het mogelijk om de leerlijn en vakdocenten van Mediawegwijs ermee te bekostigen.

Vakdocenten van Mediawegwijs zijn vakleerkrachten cultuur

De VLoA-gelden kan worden ingezet voor een vakleerkracht cultuur in de disciplines beeldende vorming, cultureel erfgoed, dans, drama, kunstgeschiedenis, nieuwe media en letteren en muziek. Dat betekent dat de subsidie ingezet kan worden voor vakdocenten van Mediawegwijs. Een basisschool krijgt 12 euro per leerling en het voorgezet onderwijs krijgt 24 euro per leerling, beiden met cofinanciering vanuit het schoolbestuur.

IMG_0169

 

Alle leerlingen gelijke kansen met subsidie kansenongelijkheid primair onderwijs

Leerlingen krijgen in de lessen digitale geletterdheid van Mediawegwijs extra vaardigheden mee om zich voor te bereiden op de huidige maatschappij. In de coronatijd werd duidelijk hoe belangrijk digitale geletterdheid is. Met de vaardigheden die deze leerlingen leren, zijn ze goed voorbereid op de toekomst. 

 

 

Uit onderzoek blijken onze lessen hoogbegaafde kinderen extra uit te dagen

Een deel van de VLoA-gelden is gereserveerd voor kinderen die extra uitdagingen nodig hebben. Mediawegwijs geeft les aan de unIQ-klassen op basisschool de Bonkelaar in Amsterdam. Deze school heeft een klas voor meerbegaafde en twee klassen voor hoogbegaafde leerlingen. De leerlingen in deze klassen krijgen verdiepende ICT-lessen van een gespecialiseerde Mediawegwijs vakdocent. 

Het aanvragen van de VLoA-gelden kan via het subsidieportaal van de gemeente Amsterdam. 

 “Mediawegwijs helpt jou de opgelopen leerachterstanden weg te werken en maakt kinderen en jeugd mediawijs”

Neem contact op

Wil jij met jouw school aansluiten bij dit unieke, innovatie concept en jouw leerlingen voorbereiden op de digitale wereld van morgen? Neem contact op met Ilse Godtschalk, ontwikkelaar en coördinator. Zij beantwoordt heel graag jouw vragen of geeft je meer informatie. Vul hieronder je gegevens in en Ilse neemt snel contact op.

Tel. :

06-54342669

E-mail :

info@mediawegwijs.nl