Over Mediawegwijs

Mediawegwijs is een concept dat zorgt voor implementatie en borging van digitale geletterdheid binnen de schoolorganisatie. Ons team van professionals, afkomstig uit het werkveld, hebben scholen en leerkrachten altijd als uitgangspunt. Mediawegwijs neemt het hele schoolteam mee en ondersteunt bij de stappen die de school doorloopt om te voldoen aan de kerndoelen.

Visie
Wat is het doel van onze organisatie en wat willen we bereiken? Wij willen kinderen van nu voorbereiden op hun rol en functioneren binnen de digitale toekomst. Door kinderen mediawegwijs te maken dragen wij bij aan een zo breed en volledig mogelijke educatie voor ieder kind en zijn of haar voorbereiding op de huidige en toekomstige maatschappij. Ieder kind heeft recht op het meest volledige lesprogramma.

Missie
Als continu vernieuwende specialist op het gebied van aanbieden van lespakketten en trainingen digitale geletterdheid willen wij alle scholen laten kennis maken met ons product:

 • Basisonderwijs
 • Speciaal basis onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs 

Onze kernwaarden

 • Oprechte betrokkenheid
 • Kwaliteit
 • Pionier
 • Educatief
 • Vernieuwend/innovatief
 • Verantwoordelijk
 • Verrassend

Compleet programma “Digitale Geletterdheid”

 • Virtual reality in de klas
 • Een gesprek starten over reclame in vlogs of sexting
 • Experimenteren met de Mirco:bit en 3D pennen

Dit zijn slechts een paar voorbeelden uit ons complete lespakket. Digitale geletterdheid is binnenkort een verplicht curriculum. Hoe pak je dit op als school en waar begin je? Bij Mediawegwijs! Als school heb je, mede vanwege de hoge werkdruk op leerkrachten, weinig tijd en ruimte om je in nieuwe methoden te verdiepen. Het concept dat wij scholen bieden is een totaalpakket op (het) gebied van nieuwe media en innovatie.

Doel van Mediawegwijs

Ons doel is om alle kinderen die nu op school zitten, op zowel basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs voor te bereiden op toekomstige beroepen in de maatschappij van morgen. En daarnaast zorgen dat zij op alle gebieden in onze digitale wereld mediawijs zijn. Bijvoorbeeld dat ze nepnieuws van echt nieuws kunnen onderscheiden, de basis van programmeren onder de knie krijgen en met de nieuwste technische innovaties kennis hebben gemaakt.

Hoe bereiken we onze doelen:

 • Voor het basisonderwijs hebben wij een complete leerlijn van 48 innovatieve en afwisselende lessen ontwikkeld voor groep 1 tot en met groep 8
 • Voor het speciaal onderwijs hebben wij een lessenreeks samengesteld waarin alle verschillende onderdelen (informatievaardigheden, computational thinking, ICT-basisvaardigheden en mediawijsheid) zijn opgenomen
 • Voor het voortgezet onderwijs hebben wij een lessenreeks samengesteld waarin alle verschillende onderdelen (informatievaardigheden, computational thinking, ICT-basisvaardigheden en mediawijsheid) zijn opgenomen
 • Na afronding van alle lessen ontvangen de leerlingen een diploma
 • Professionalisering van leerkrachten middels drie sessies met de leerkrachten door het team van Mediawegwijs. De leerkrachten ontvangen na afronding van alle sessies een certificaat van Mediawegwijs
 • Betrokkenheid van de ouders middels één of meerdere praktisch ingestoken ouderavond(en) omdat mediaonderwijs en mediaopvoeding een taak is van zowel school als ouders
 • Promo voor de school, met beelden uit de lessen en sessies

Train-de-trainer

Naast bovenstaande punten bieden wij scholen ondersteuning bij het geven van de lessen door de inzet van vakdocenten van Mediawegwijs. Hoe doen we dat? Wij helpen het team van leerkrachten door het geven van werksessies en lezingen.

Ook bieden wij ons ‘train-de-trainer’ principe: de leerkracht krijgt directe ondersteuning tijdens de les van onze Mediawegwijs vakdocent. Hij kan ‘on the job’ leren. Onze vakdocenten leren de Mediawegwijs lesmethode zodat de leerkrachten na ons vertrek zelf in staat zijn de lessen te geven.


“Mediawegwijs…. voor en door leerkrachten! Samen introduceren we digitale geletterdheid op een effectieve wijze binnen de school.”

 

previous arrow
next arrow
Slider

 

Concept Mediawegwijs: aansluiting op doelen SLO en curriculum.nu

Mediawegwijs is als organisatie nauw betrokken bij curriculum.nu en draagt actief bij aan hun bijeenkomsten. Leerkrachten zijn voor ons altijd het uitgangspunt. Het concept dat Mediawegwijs heeft ontwikkeld sluit aan op de doelen van SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling), het landelijk expertisecentrum om leerplannen te ontwikkelen en wordt continu hierop afgestemd.

Het is ons doel om scholen te helpen bij de vertaalslag, op het gebied van mediaonderwijs, van theorie naar de praktijk.

De Mediawegwijs leerlijn van 48 lessen is afgestemd op de vier belangrijke vaardigheden op het gebied van ICT om goed te kunnen functioneren in onze samenleving:

 • ICT-basisvaardigheden
 • Mediawijsheid
 • Computational thinking
 • Informatievaardigheden


Naast de 48 lessen voor groep 1 t/m 8 en een lessenreeks voor VO, hebben we speciale sessies ontwikkeld voor leerkrachten en ouders. De soms vrij ‘droge’ theorie brengen we tot leven in speciale werksessies, die heel praktisch van aard zijn.

 

Leerkrachtensessies

In de vijf sessies, speciaal ontwikkeld voor de leerkrachten, behandelen we wat digitale geletterdheid precies is (sessie 1) en gaan we dieper in op de vier vaardigheden zoals hierboven genoemd.

Naast deze theorie, zijn de leerkrachtensessies vooral gericht op de praktijk. We proberen alle apparaten en technieken, die in de lessen gebruikt worden, samen met de leerkrachten uit. Zelf doen en ervaren maakt namelijk veel verschil; de theorie komt echt tot leven. Dit is ook een waardevol onderdeel voor leerkrachten die zelf weinig kennis hebben van nieuwe media of vanwege angst voor het onbekende.

Oudersessies

Ook ouders worden actief betrokken bij de invoering van de nieuwe leerlijn op de school van hun kind. De sessies met ouders zijn naast informatief, vooral praktisch van aard. Het is belangrijk dat ouders begrijpen wat kinderen ervaren tijdens de lessen, zodat het gesprek thuis voortgezet kan worden. Ouders spelen samen met scholen de sleutelrol op het gebied van mediaopvoeding.

Tijdens deze sessies kunnen ouders volop experimenteren met apparaten en nieuwste technieken. Een belangrijk vraagstuk dat aan bod komt: waar ligt de verantwoordelijkheid van de school en wat is de verantwoordelijkheid van ouders? Als beide elkaar aanvullen en samenwerken levert dat het beste resultaat voor het kind.

Bureau Jeugd & Media is onze deskundige partner als het gaat om mediaopvoeding. In samenwerking met hen ontwikkelen we oudersessies over een specifiek thema/probleem (bijvoorbeeld zaken als sexting of online pesten).


Promo

Gedurende het schooljaar filmen we de lessen en sessies met docenten en ouders.

Aan het eind van het jaar maakt Mediawegwijs een mooie promo voor elke deelnemende school, om te plaatsen op de website en/of te delen met directie, ouders en andere geïnteresseerden. Een prachtige manier om te laten zien hoe jullie school met Digitale Geletterdheid om gaat!

In de promo is te zien met welke technieken en apps de leerlingen aan de slag zijn gegaan en wat er gedurende het hele jaar ontwikkeld is.

 

Deze scholen zijn al Mediawegwijs





 

 

 

Neem contact op

Wil jij met jouw school aansluiten bij dit unieke, innovatie concept en jouw leerlingen voorbereiden op de digitale wereld van morgen? Neem contact op met Ilse Godtschalk, ontwikkelaar en coördinator. Zij beantwoordt heel graag jouw vragen of geeft je meer informatie. Vul hieronder je gegevens in en Ilse neemt snel contact op.

Tel. :

020-6610064

E-mail :

info@mediawegwijs.nl