Week van de Mediawijsheid: ‘Samen Sociaal Online’

Van 5 tot en met 12 november aanstaande is de jaarlijkse Week van de Mediawijsheid. Netwerk Mediawijsheid initieerde deze week, die in het teken staat van mediawijsheid, voor de eerste keer in 2011. Sindsdien wordt elk jaar een ander thema aan deze week gekoppeld.

Waarom? Omdat het nog steeds nodig is om bewustheid te creëren over hoe je actief maar tegelijkertijd kritisch om kan gaan met (online) media. Netwerk Mediawijsheid doet dit niet alleen; zij wordt aangestuurd door ECP Platform voor de InformatieSamenleving, Kennisnet, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Human en de Koninklijke Bibliotheek. Ook ondersteunen veel media en netwerkpartners deze week als mediapartner of ambassadeur.

‘Samen Sociaal Online’, hoe doe je dat?

Het thema van de Week van de Mediawijsheid 2021 is ‘Samen Sociaal Online’. De online wereld neemt een steeds grotere plek in naast ons ‘normale’ offline leven. Het is een wereld die niet meer weg te denken is en de invloed ervan zal alleen maar verder toenemen. ‘Online’ zorgt ervoor dat we op een eenvoudige manier contact kunnen leggen (en onderhouden) met iedereen, ver weg en dichtbij. We kunnen op een snelle manier veel aspecten uit ons leven delen met ons digitale netwerk. En ook voor het vinden van ontspanning biedt de online wereld veel opties, denk aan streamingsdiensten, apps en games.

Maar de digitale wereld geeft niet alleen plezier en ontspaning. Het kan ook voor wantrouwen en verdeeldheid zorgen. Denk alleen al aan de verspreiding van nepnieuws en de toename van cyberpesten en -criminaliteit. Het belangrijke thema ‘Samen Sociaal Online’ zet centraal hoe je op een goede manier omgaat met online media. Weerbaar, digitaal vaardig en mediawijs worden zijn hierbij de drie fundamenten. Hoe kun je samen sociaal online zijn? Hoe hou je je staande in de digitale wereld?

Wat deel je online? Les 44 voor de bovenbouw

Als onderdeel van de pijler mediawijsheid hebben wij voor de bovenbouw een les (nummer 44) ontwikkeld waarin we leerlingen leren wat de regels zijn in de online wereld. Je moet je niet alleen aan de wettelijke regels houden, ook binnen de verschillende social media platforms gelden regels. Het is heel belangrijk dat leerlingen leren wat je wel en juist niet mag zeggen en schrijven op social media. En ook wat je wel en niet mag delen. De vakdocent gaat met de leerlingen in gesprek en leert ze wat gewenst sociaal online gedrag is. Tijdens de Week van de Mediawijsheid geven wij deze les en de les over cyberpesten op meerdere scholen.

Mediawijsheid opnemen in de lessen op school zorgt ervoor dat leerlingen hun online kansen en mogelijkheden optimaal kunnen benutten. Dat ze de impact van media erkennen en herkennen zodat ze zich meer dan goed staande kunnen houden binnen onze digitale samenleving.

Editie 2020: ‘Wat is jouw digitale balans?’

Het thema van vorig jaar was “Wat is jouw digitale balans?” waarbinnen de vraag “Hoe lang ben jij online actief?” centraal stond. Dat was zeker binnen de coronaperiode, waar we met lockdowns te maken hadden, een hele actuele vraag. De schermtijd van veel mensen, vooral jongeren, is toen enorm gestegen doordat veel activiteiten in de offline wereld waren stilgezet. Scholen waren dicht, sporten kon niet meer, de horeca en entertainment zat op slot en thuiswerken was het nieuwe normaal. Het is dan ook niet gek dat juist binnen deze periode het pesten via WhatsApp enorm toenam. Uit verveeldheid. Maar ook zonder lockdown blijft dit een onderwerp dat continu aandacht nodig heeft.

Besteden jullie op school ook aandacht aan de Week van de Mediawijsheid?