Mediawijsheid:

Hoe ga je op een verstandige manier met media om?

Mediawijsheid, één van de vier pijlers van digitale geletterdheid naast ICT-basisvaardigheden, computational thinking en informatievaardigheden. Als je leerlingen goed wilt voorbereiden op hun plek in de digitale samenleving is mediaonderwijs geen overbodige luxe. De online wereld biedt veel kansen en mogelijkheden, maar het heeft ook een keerzijde. Als je niet weet hoe je op een goede manier om weet te gaan met de verschillende media kan dat problemen veroorzaken.

Hoe laat je kinderen en jongeren op een verstandige manier met media omgaan? Geef lessen mediawijsheid. Hoe onderscheid je bijvoorbeeld echt nieuws van nepnieuws? Hoe gedraag je je op internet en op social media? Dat laatste is het thema van de Week van de Mediawijsheid die van 5-12 november op veel scholen centraal staat. Creëer bewustzijn bij de leerlingen en bespreek hoe je je online sociaal gedraagt zodat cyberpesten afneemt.

Mediaonderwijs

Het is een goede ontwikkeling dat steeds meer scholen mediaonderwijs opnemen in het reguliere pakket. Zij besteden niet alleen tijdens deze week aandacht aan dit belangrijke onderwerp, maar het hele jaar door. De pijler mediawijsheid bevat veel verschillende onderdelen die het allemaal waard zijn om leerlingen aan te bieden met als doel dat ze naast geletterd ook digitaal geletterd de school verlaten. Als je met leerlingen het gesprek aangaat over hun online gedrag dan kan dat leiden tot nieuwe inzichten. Ze zijn dan bijvoorbeeld beter in staat om keuzes te maken over wat wel oké is om te zeggen of delen en wat juist niet. Naast goed mediaonderwijs ligt er ook een belangrijke rol en taak voor ouders en opvoeders; weet wat je kind online doet. Speelt een kind deze week het spel Mediamasters op school of krijgen ze op een andere manier lessen mediawijsheid? Een mooie aanleiding om ook thuis het gesprek aan te gaan.

Lessen op school tijdens Week van de Mediawijsheid

Mediawegwijs heeft de missie om zoveel mogelijk kinderen digitaal geletterd te maken op een manier die past bij hun leeftijd en niveau. De vakdocenten geven de mediawijze lessen in groep 1-8 en in de eerste twee klassen van de middelbare school. Naast praktische lessen, waarin ze kennis maken met de nieuwste technische snufjes zoals green screens en VR-brillen, zijn er ook lessen die uit een deel theorie en gesprekken bestaan. Zeker bij lessen als cyberpesten en gameverslaving is dit een goede combinatie. Leerlingen worden door zelfreflectie en gesprekken met elkaar aan het denken gezet over hun eigen (online) gedrag. Beseffen ze zelf hoeveel uur ze gamen? Hoe beoordelen zij hun eigen online gedrag? Tijdens de Week van de Mediawijsheid hebben we op verschillende scholen de les ‘Gameverslaafd’ gegeven.

Mediawegwijs les 42: gameverslaafd

Gameverslaving is vooral onder jongeren een probleem. Wanneer spreek je over gameverslaving? Je bent niet direct gameverslaafd als je een aantal uur per dag games speelt. Je kunt het over een verslaving hebben als je met het kind/jongere afspraken maakt over het gamegedrag en dat het vervolgens niet lukt zich daaraan te houden. Daarnaast is iemand die verslaafd is aan gamen een heel groot deel van de dag bezig met gamen, zowel in het echt als in gedachten. Schoolprestaties gaan achteruit en ze zonderen zich steeds meer af waardoor sociale contacten verminderen. Vaak slapen ze weinig en krijgen een steeds korter lontje.

Les 42 richt zich op gameverslaving. Eerst een stukje theorie, daarna aan de slag met zelfreflectie met behulp van stellingen. Uiteindelijk maken de leerlingen een kleine documentaire en interviewen ze elkaar over gameverslaving. Hiervoor gebruiken ze de app Kahoot.

Benieuwd naar hoe de leerlingen de lessen van ons Mediawegwijs team hebben ervaren? Bekijk deze korte video: https://youtu.be/Pt7LmFZJ7hY