Namens het hele team: een gelukkig nieuwjaar gewenst!

Onze vakdocenten hebben afgelopen jaar weer met veel enthousiasme honderden lessen digitale geletterdheid en mediawijsheid mogen verzorgen op scholen in Amsterdam (en inmiddels ook daarbuiten). Ook komend jaar verzorgen we de complete leerlijn. Alle vakdocenten kunnen nog steeds op jouw school met NPO subsidie lesgeven in een duurzaam “Train de trainer-programma”. 

Lees meer op onze website over de leerlijn en Mediawegwijs.

Wat is onze kracht?

Je hoeft er als school en als leerkracht niets voor te doen. Ga lekker achterin de klas zitten en verwonder je over de superleuke, nieuwe en gratis apps die onze vakdocent aanbiedt aan de leerlingen.  Je hebt, na deze lessen 1 keer gezien te hebben, een arsenaal aan nieuwe werkvormen die je meteen kunt toepassen in de klas. Voor rekenen, taal, wereldoriëntatie… De werkvormen en lessen zijn in alle vakken te integreren! Daarnaast ben je meteen klaar voor de nieuwe verwachting van de overheid: digitale geletterdheid een plek geven in het onderwijs. Ze moeten hun weg gaan vinden in de online wereld van WhatsApp-groepen, nepnieuws, TikTok en gameverslavingen. Dankzij ons lesprogramma leren ze hier op een prettige manier mee om te gaan. Dit concept is VOOR en DOOR het onderwijs. Lees hier meer over ons lesprogramma, dat ervoor zorgt dat de jeugd zich op de juiste manier staande weten te houden in deze digitale wereld. https://youtu.be/kKWGofXqLQo

Gesubsidieerde vakdocenten en lessen  

Ons programma kan betaald worden door de NPO subsidie. Naar aanleiding van de interventies van het Nationaal Programma Onderwijs, NPO, valt onze volledige leerlijn onder deze subsidie. Onze 49 lessen, 7 per klas, worden verzorgd door onze eigen enthousiaste vakdocenten. De les verzorging door vakdocenten van Mediawegwijs zorgt voor directe werkdrukvermindering van de leerkrachten op de scholen. De leerlingen krijgen daarnaast extra lesstof naast de reguliere lessen. Mediawegwijs biedt onderwijs op maat, waarmee we helpen om de opgelopen leerachterstanden weg te werken. We hebben een plan klaarliggen dat gebruikt kan worden om het NPO voorstel aan te passen.  Lees verder op deze pagina op onze website voor meer informatie over de subsidie en de mogelijkheden.

Wegwijs in mediawijsheid en digitale geletterdheid

Mediawegwijs biedt een breed programma dat in de kern gericht is op mediawijsheid in de breedste zin van het woord. De lessen zijn verdeeld in de vier gebieden zoals hiernaast uitgebeeld. Deze vier gebieden sluiten goed aan bij de interventies van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Mediawegwijs is een concept dat zorgt voor implementatie en borging van digitale geletterdheid binnen de schoolorganisatie. Het team van professionele vakdocenten, afkomstig uit het werkveld, geeft de mediawijze lessen. Voor het basisonderwijs is een complete leerlijn ontwikkeld voor groep 1 tot en met groep 8. Voor het voortgezet onderwijs is een lessenreeks samengesteld voor klas 1 en 2. Dit innovatie concept is bedacht door Ilse Godtschalk, ervaren pedagoog (UVA pedagogiek) en het brein achter de bewezen effectieve lessenserie.

Mediawijze scholen

Ben je benieuwd naar de ervaringen en reacties van scholen die al mediawijs zijn? Je kunt vrijblijvend telefonisch contact opnemen met bijvoorbeeld Rob van Beek van Basisschool De Kaap via telefoonnummer 020 693 9375 of Jos Hemprig van SBO De Hasselbraam via telefoonnummer 020 448 0622. De vakdocenten van Mediawegwijs hebben de afgelopen jaren al veel lessen verzorgd op deze scholen.