NPO subsidie voor scholen: zet Mediawegwijs in

Leerlingen verdienen goed en volledig onderwijs zodat ze een goede toekomst tegemoet gaan ondanks corona en de beperkingen die dat gaf voor het onderwijs. Het Nationaal Programma Onderwijs, NPO, helpt in de vorm van subsidie voor het inhalen van opgelopen leervertragingen en het verbeteren van het onderwijs.

Deze extra subsidie houdt in dat elke school gemiddeld €160.000 ontvangt om vrij te besteden aan bijvoorbeeld de inzet van extra personeel. Denk aan vakleerkrachten, studenten, onderwijsassistenten en ander ondersteunend personeel. Maar ook aanvullende nieuwe vakken, buiten de reguliere lesstof, vallen onder deze subsidie zoals digitale technologie en kunsteducatie.

Het kabinet doet deze investering om de opgelopen leerachterstanden door de twee lockdowns te verkleinen. Het subsidieprogramma bestaat uit meerdere interventies. Hoe zet jouw school deze subsidie in? Welke interventie kiezen jullie van de menukaart? We hebben een plan klaarliggen dat jullie kunnen gebruiken om het NPO voorstel in te dienen. Ilse Godtschalk bespreekt graag jullie wensen.

Interventies NPO: waardevolle aanvulling regulier onderwijs

De interventies, opgesteld door het NPO, zijn bedoeld om de achterstanden weg te werken en het welzijn van de leerlingen te verhogen. De lessen van Mediawegwijs sluiten aan op de volgende interventies:

Sociaal-emotionele ontwikkeling: welbevinden leerlingen en cultuureducatie
We hebben een les ontwikkeld die (digitaal) pesten via bijvoorbeeld WhatsApp centraal stelt en bespreekbaar maakt in de klas. Zodat klassikaal aan oplossingen kan worden gewerkt en leerlingen met een veiliger gevoel naar school gaan.

Cultuureducatie heeft een positief effect op leerprestaties. Laat leerlingen kennismaken met film en video. Eerst een stukje theorie over de filmgeschiedenis, daarna actief en praktisch aan de slag om te ontdekken welke mogelijkheden video biedt. Muziek is ook een belangrijk onderdeel van cultuureducatie. ‘Hoe word ik een dj?’ is een onderdeel dat enorm tot de verbeelding spreekt bij leerlingen. Muziekonderwijs in een modern jasje.

Deze twee voorbeelden van cultuureducatie hebben een bewezen positief effect op de leerprestaties van kinderen. Dit is vooral zichtbaar bij de vakken rekenen en wiskunde, Engels en natuurwetenschappelijke vakken (zeg je dat zo?). Maar niet alleen de prestaties nemen toe, ook ontwikkelen kinderen een positieve houding wat betreft naar school gaan en leren. Ook hun algehele welzijn verbetert.

Mediawegwijs heeft meerdere lessen in haar leerlijn opgenomen zodat leerlingen spelenderwijs kennismaken met video en het maken van animaties, programmeren en geluiden leren maken via een Micro:bit. Ook het opnemen van muziek en muziek draaien als een echte dj is een populaire les uit de leerlijn.

Extra inzet van personeel
Doordat de vakdocenten van Mediawegwijs de lessen uit de leerlijn geven wordt de eigen leerkracht ontlast.

Faciliteiten zoals digitale technologie en ouderbetrokkenheid
Digitale technologie komt terug in de lessen waarin we gebruik maken van een tablet. Leerlingen leren om zelf te programmeren en te werken met veel verschillende apps zoals een 5D planner, apps voor het maken van animaties en manipulatie. Naast geletterd zijn is het van groot belang dat leerlingen worden klaargestoomd voor de digitale maatschappij van morgen. Dat kan door digitale geletterdheid binnen de scholen te brengen. Mediawegwijs heeft lessen ontwikkeld die hierop aansluiten: leren programmeren, werken met 3D pennen, tablets, VR-brillen en green screens, hoe werkt een hologram en een hotspot en zijn de robots onze toekomst?

Ook het trainen van ouders in opvoedvaardigheden op het gebied van nieuwe media is een belangrijk onderdeel van onze lessen op school.

Meer onderwijs: zomerschool en les in het weekend
Als school kun je tijdens de zomervakantie lessen aanbieden voor leerlingen die dat nodig hebben. Start een zogenaamde zomerschool en huur vakdocenten in die de lessen geven. Je blijft dan een deel van de vakantie open. Uiteraard kunnen ondersteunende lessen ook buiten de reguliere schooltijden worden gegeven, bijvoorbeeld in het weekend. Ook voor deze weekendlessen en lessen tijdens een zomerschool kan een vakdocent van Mediawegwijs voor de klas worden gezet zodat je onderwijs op maat kunt bieden aan je leerlingen.

Effectieve inzet van onderwijs door te werken met kleine groepen
Leerlingen bijspijkeren op bepaalde vakken zoals rekenen of Engels? Dat kan in kleine groepen worden gedaan zodat elke leerling voldoende aandacht en de juiste ondersteuning krijgt. De leerling zal na deze lessen grote stappen hebben gezet zodat ze weer aan kunnen sluiten bij hun klasgenoten en de lesstof. Hoe werkt dat in de praktijk? Een vakdocent van Mediawegwijs geeft les aan de helft van de klas. De eigen leerkracht geeft de andere helft een les vanuit de reguliere lesstof. Daarna wordt gewisseld zodat iedereen alle lessen krijgt aangeboden.

De lessen van Mediawegwijs vanuit de NPO subsidie financieren?
Neem contact op met Ilse Godtschalk, 020-6610064 of via info@mediawegwijs.nl