Concreet plan voor NPO subsidie

Wat een bewogen leerjaar! Sinds een tijdje kan er weer fysiek lesgegeven worden, maar ondertussen hebben zowel de schoolleiding als leerkrachten hun handen vol. Gelukkig is er nu de NPO subsidie voor het primair en voortgezet onderwijs.

Deze extra lumpsumsubsidie biedt mooie mogelijkheden. Maar hoe word (en blijf) je wijs uit alle informatie? Online is inmiddels van alles te vinden, maar alles bij elkaar puzzelen kost behoorlijk wat tijd. Tijd die toch al zo schaars is…

Geen nood! Mediawegwijs kan de ontstane druk op jullie leekrachten op een snelle en effectieve wijze verlagen.
Hoe? Wij:
 1. maken direct tijd vrij voor jullie leerkrachten, doordat onze ervaren vakdocenten een (deel van) de klas(sen) overnemen
 2. vergroten de kennis en (maak-)ervaring op het gebied van digitale geletterdheid, middels een beproefde en direct inzetbaar lesprogramma voor groep 1 t/m 8 en klas 1 en 2 voortgezet onderwijs
 3. sluiten naadloos aan bij de menukaart van de NPO subsidie en leveren een kant-en-klare onderbouwing die in bespreking met het bestuur/MR kan worden gebruikt
 4. voorzien in additionele onderbouwing of aanpassing van het plan (indien gewenst) o.b.v. de uitkomsten van de schoolscan
 5. zijn ruim inzetbaar: niet alleen onder, ook buiten schooltijd en in vakanties
Behoefte aan een concreet plan?
Mediawegwijs heeft dat plan al klaar liggen. Al jaren bieden wij een enthousiasmerend en bewezen effectief lesprogramma omtrent digitale geletterdheid, gebaseerd op het curriculum en de leerdoelen van SLO. De lessen zijn ontwikkeld vanuit vier gebieden:
 • Informatievaardigheden
 • Computational thinking
 • ICT-basisvaardigheden
 • Mediawijsheid

Deze vier gebieden sluiten goed aan bij de interventies van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Ons team van professionals, afkomstig uit het werkveld, komt bij jullie in de klas om leerlingen mee te nemen in mediawijze lessen en tegelijkertijd de leerkracht te kunnen ontlasten. Elke les heeft een concreet eindresultaat en de leerlingen zijn bezig vanuit zowel theorie als praktijk. Van groep 1 t/m 8 oogsten de lessen keer op keer het enthousiasme van leerkracht en leerlingen. Voor het basisonderwijs is een complete leerlijn van 48 lessen ontwikkeld. Voor het voortgezet onderwijs is een lessenreeks samengesteld voor klas 1 en 2. Dit innovatieve programma is bedacht door Ilse Godtschalk, ervaren pedagoog (UVA).

Aanpassen o.b.v. schoolscan naar behoefte

Natuurlijk is van belang wat bij jullie school de uitkomsten zijn van de schoolscan. Is er sprake van minder leergroei onder leerlingen en/of ligt de uitdaging meer op sociaal-emotioneel gebied? Hebben de lockdowns binnen jullie school ook een effect gehad op schermtijd en mediagebruik onder leerlingen? Kunnen jullie ondersteuning op het gebied van digitale geletterdheid gebruiken? Of hebben leerkrachten en (individuele of groepjes) leerlingen vooral kwalitatief betere leertijd nodig? De uitdagingen kunnen nogal uiteen lopen.

Voor dit stukje maatwerk binnen het kant-en-klare plan, gaan wij graag in overleg en zien wij diverse mogelijkheden, waaronder (maar niet beperkt tot):
 • Inhoudelijk uitdiepen, langer stilstaan bij of introduceren van bepaalde onderwerpen (zoals schermverslaving of digitaal pesten) binnen de bestaande lessenreeks
 • Focus op werkdrukverlaging van de vaste leerkracht door een gehele of halve klas ‘over te laten nemen’ door onze vakdocenten
 • Op-maat les(senreeks), bijvoorbeeld over programmeren, scripts schrijven of films maken, waarbij we inhaken op specifieke doelen (als talentontwikkeling, samenwerkend leren) en/of op creatieve wijze ondersteuning bieden in vakken waar mogelijk een leerachterstand is ontstaan, middels het werken met digitale media en technologie
Aansluiting menukaart NPO

Binnen de NPO subsidie is het zaak om aan te sluiten op de zogenaamde “menukaart” [link: https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart/interventies-kiezen]. De interventies worden ingedeeld in doelgebieden. De aansluiting hierbij hangt af van de uitkomsten van de schoolscan. Mediawegwijs kan op diverse gebieden aansluiting maken met deze doelgebieden:

A. Meer onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren; specifiek: uitbreiding onderwijs en zomer- of lentescholen
B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren, specifiek: instructie in kleinere groepen mogelijk maken, leren van en met medeleerlingen.
C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen; specifiek: cultuureducatie
E. Ontwikkeling van executieve functies van leerlingen; specifiek: metagonitie en zelfregulerend leren, samenwerkend leren
E. Extra inzet van personeel en ondersteuning; specifiek: onderwijsassistenten/instructeurs
F. Digitale technologie; specifiek digitale technologie en ouderbetrokkenheid
Meer weten?
Wil je meer weten over het concrete plan van Mediawegwijs? Dan gaan wij graag vrijblijvend in gesprek. Als we elkaar spreken, presenteren wij graag uitgebreid ons kant-en-klare plan en nemen we door zaken voor jullie school specifiek belangrijk zijn.
Neem contact op met onze ervaren mediapedagoog, innovator en medeoprichter: Ilse Godtschalk via 06-54342669