Niveauverschillen in de klas verkleinen dankzij mediawijze lessen

We geven inmiddels al heel wat jaren les op veel verschillende scholen in regio Amsterdam, maar ook daarbuiten. In de rest van Nederland en zelfs op de BES-eilanden. Hierdoor hebben we veel inzichten op kunnen doen.

En die gebruiken we weer tijdens het updaten en verder ontwikkelen van onze lessen. Tijdens de vakantieperiodes vieren wij vakantie, maar ook gebruiken we deze tijd om de spreekwoordelijke puntjes op de i te zetten. En te evalueren. We lezen de reviews van scholen en gebruiken deze input voor het up-to-date houden van de kwaliteit en service die wij willen bieden. Daarnaast is het mooi om te realiseren dat waar we voor staan en ons op elke school hard voor maken, ook zo uitpakt in de realiteit. Ilse heeft uitgesproken dat tijdens onze lessen geen leerling buiten de boot mag vallen. En dat is ook echt zo.

Niemand valt buiten de boot

We geven les op scholen voor hoogbegaafde kinderen, maar onze vakdocenten geven met net zoveel plezier en enthousiasme les op scholen voor speciaal onderwijs. Daarin ervaren we geen enkel verschil. Onze leerlijn en de individuele lessen zijn zo samengesteld dat ze voor elk kind in elke klas en groep en voor elk niveau vernieuwend, uitdagend en leerzaam zijn. Geen leerling valt buiten de boot. Ook niet in een klas waarbinnen niveauverschillen zijn. In een gemiddelde klas zitten leerlingen die extra uitgedaagd moeten worden om verveling te voorkomen. Maar ook leerlingen die heel hard moeten werken om bij te blijven.

Tijdens de reguliere lessen vallen deze verschillen op. En moet de leerkracht de leerstof aanbieden op meerdere niveaus. Tijdens de lessen digitale geletterdheid zijn de niveauverschillen minder zichtbaar. De leerlingen werken samen in groepjes. Ook dit is een belangrijke vaardigheid die nodig is om goed te kunnen functioneren in onze samenleving en binnen een toekomstige baan. Wat wij zien is dat bijvoorbeeld plus-leerlingen op een andere manier worden uitgedaagd dan bij taal en rekenen. En dat vraagt van hen een andere manier van denken. Ze zijn niet vanzelfsprekend ‘de slimste van de klas’. En deze uitdaging zorgt ervoor dat elke leerling mee kan komen en mee kan doen tijdens de lessen. Die zowel een stukje theorie/gesprek bevatten als een praktisch deel. Andersom geldt dat ook. Leerlingen die moeite hebben met taal of rekenen, kunnen tijdens mediawijze lessen de stof veel sneller onder de knie hebben.