Nieuwe les Lijnrobot stimuleert woordenschat en lezen

Kinderen van deze tijd groeien op in een wereld vol technologie en constante prikkels.

Terwijl ze vaardig zijn in het navigeren van apps en sociale media, wordt vaak opgemerkt dat hun woordenschat en leesvaardigheden achteruitgaan.

Dit fenomeen wordt deels toegeschreven aan het overmatig gebruik van schermen en de kortere aandachtsspanne die daarbij komt kijken. Het is daarom van belang digitale technologieën te gebruiken om kinderen geïnteresseerd te houden in het beoefenen van hun woordenschat en leesvaardigheden. 

Wat houdt de nieuwe les in?

De lijnrobot is een les die wordt gegeven aan groep 1 en 2. Deze les is ontworpen om leerlingen op een speelse en boeiende manier kennis te laten maken met de wereld van robots, programmeren en spellen. Door hen zelf aan de slag te laten gaan met de tracerbot en de route te laten bepalen die deze moet afleggen, worden ze zich bewust van de eindeloze mogelijkheden die robotica met zich meebrengt. De leerlingen zullen een robotje over lijnen laten bewegen. Op deze manier worden ze uitgedaagd om hun creativiteit en probleemoplossend vermogen te gebruiken, terwijl ze tegelijkertijd plezier beleven aan het verkennen van de wereld van robots.

Stimuleren van woordenschat en lezen bij kinderen 

Deze les biedt niet alleen een introductie tot robots en programmeren, maar op een speelse manier ook tot het vormen van letters en woorden. Naast het volgen van lijnen, worden de leerlingen aangemoedigd om ook letters te vormen. De lijnrobot kan dan deze letters nauwkeurig volgen. Door op deze manier bezig te zijn, wordt spelenderwijs de woordenschat en leesvaardigheid van de kinderen gestimuleerd, waardoor leren leuk en interactief wordt. Het feit dat deze activiteit gericht is op kinderen van groep 1 en 2 betekent dat ze al op jonge leeftijd vertrouwd raken met lezen en schrijven. Door actief bezig te zijn met het vormen en volgen van letters, ontwikkelen ze niet alleen een begrip van het alfabet, maar ook van hoe woorden worden gevormd en gelezen.