Digitale geletterdheid voor hoogbegaafde kinderen

Mediawegwijs heeft voor zowel het PO als VO een compleet lessenpakket ontwikkeld zodat digitale geletterdheid binnen de schooldeuren komt. In de digitale samenleving waarin we leven is het van groot belang dat leerlingen niet alleen geletterd school verlaten maar ook digitaal geletterd.

Voor elke groep en elke klas zijn lessen ontwikkeld die aansluiten bij de verschillende niveaus. Ook voor het speciaal onderwijs en hoogbegaafde leerlingen zijn de mediawijze lessen zeer geschikt.

ICT-vaardigheden bieden unIQ groepen uitdaging

In Amsterdam Noord zit basisschool De Bonkelaar die zowel groepen voor ‘meerbegaafde’ als hoogbegaafde leerlingen heeft. Het is hun doel dat als leerlingen van school gaan, aan het eind van groep 8, ze over goede ICT-vaardigheden beschikken. Mediawegwijs is, met de mediawijze lessen die door gespecialiseerde vakdocenten worden gegeven, ingeschakeld om elk jaar extra uitdaging te bieden op het gebied van ICT en digitale geletterdheid. De directeur van de school, Pieter Bosman, heeft samen met eigenaar van Mediawegwijs, Ilse Godtschalk, lessen ontwikkeld voor de unIQ groepen. Hoogbegaafde kinderen hebben de reguliere lesstof snel onder de knie en hebben meer uitdaging nodig. Lessen ICT zijn daar heel geschikt voor dankzij de veelzijdigheid en omdat er continu ontwikkelingen zijn; je bent nooit uitgeleerd.

Verbreding van de lesstof in plaats van versnelling

Vaak gaan hoogbegaafde leerlingen snel door de stof heen en dan lopen ze voor op het reguliere lesprogramma. In plaats van te versnellen kun je er als school ook voor kiezen om verbreding aan te bieden. Dat lukt met mediawijze lessen. De les ‘leren programmeren’ is bijvoorbeeld een schot in de roos. Leerlingen moeten abstract denken en worden uitgedaagd. Dit is geen dagelijkse kost voor ze dus hun denkvermogen wordt op een positieve manier geprikkeld.

“Mediawegwijs heeft de juiste kennis in huis en door de inzet van de meest geschikte vakdocent geven zij al enkele jaren mediawijze lessen bij ons op school en die worden heel goed ontvangen door leerlingen” legt Bosman uit. Naast het programmeren, leren ze creëren, analyseren en samenwerken in groepen. Dat laatste kan soms voor wat frustraties zorgen omdat deze leerlingen gewend zijn het juiste antwoord te weten. Bij deze lessen vol nieuwe technieken is dat niet altijd zo en helemaal niet als ze moeten samenwerken. Dan moeten ze proberen om tot een compromis te komen; een goed leermoment voor later. Ook lopen de leerlingen soms tegen hun eigen frustraties aan. De reguliere lesstof hebben ze meer dan snel onder de knie; deze nieuwe discipline digitale geletterdheid is andere koek. Het lukt niet altijd meteen om de juiste oplossing te vinden; het gaat niet vanzelf om van niets iets te maken. Ze leren dat doorzetten en volharden werkt.

Hoogbegaafd? Bied voldoende uitdaging

Wat bied je leerlingen die hoogbegaafd zijn? Veel scholen bieden het zogenaamde plusaanbod aan maar zelfs dat geeft vaak nog niet voldoende uitdaging. Het plusaanbod bestaat uit extra stof die zij al beheersen. De ICT-lessen van Mediawegwijs gaan hierin een stap verder; zij dagen de leerlingen uit met nieuwe lesstof. De leerkracht merkt zelfs, dat als de lessen zijn afgerond, het algehele welbevinden van de kinderen is verbeterd; ze voelen zich serieus genomen doordat zij lesstof krijgen op hun niveau.

Mediawegwijs vakdocent bij jou op school?

Mediawegwijs ook bij jou op school? Neem contact met ons op; we komen graag met je in gesprek en wie weet staan onze vakdocenten binnenkort al voor jouw groep of klas om de leerlingen kennis te laten maken met de nieuwste technische snufjes! We dagen de leerlingen uit op hun eigen niveau.

www.mediawegwijs.nl/contact