DG - Computational Thinking

Les 21: Programmeer je vriend


Groep 4 – Deze les richt zich op het thema (analoog) programmeren. Wij gaan hiermee aan de slag door een dobbelspel te doen. Hierbij gaan leerlingen commando’s opschrijven, die door de andere uitgevoerd zullen worden. Daarnaast zullen ze dit ook in een app doen.

Bijgeleverde materialen

  • Docentenhandleiding
  • 1 bijlage

Leerdoelen digitale geletterdheid

  • ICT-basisvaardigheden: Leren werken met programma’s en app
  • Computational thinking: het logisch benaderen van een probleem

  en het op volgorde zetten van instructies of regels (als basis van een 

  sequentieel algoritme). Begrijpen dat bepaalde reeksen een logische 

  ordening kennen 

 

Beschikbare downloads

  • Hieronder zichtbaar voor klanten  die ingelogd zijn

 

Terug naar overzicht