DG - Computational Thinking

Les 23: Het levende sprookje


Groep 5 – Aan de hand van een storyboard in de vorm van een stamboom, ontwerpen de leerlingen een interactief verhaal. Dit wordt gedaan aan de hand van de app Marvel

Apps en technologie

  • App: Marvel

Bijgeleverde materialen

  • Docentenhandleiding
  • Bijlage 1 invulvel
  • Bijlage 2 voorbeeld

Leerdoelen digitale geletterdheid

  • Informatievaardigheden: ontwerpen en bedenken
  • mediawijsheid: creëren van verhaal, interactief verhaal
  • computational thinking: het inzetten van tools om een eigen interactief
    verhaal te maken

Beschikbare downloads

  • Hieronder zichtbaar voor klanten  die ingelogd zijn

Terug naar overzicht