DG-ICT basisvaardigheden

Les 44: Imago vs Identiteit


Groep 8 – Ieder mens heeft een eigen identiteit. Wat is je identiteit en wat zegt het over jezelf? Het is (in de digitale wereld) steeds belangrijker om naast je identiteit na te denken over je imago. Wat is je imago eigenlijk?

Sinds de opkomst van de social media is het nog belangrijker om goed na te denken over deze thema’s. Want wil je wel zijn zoals je jezelf laat zien op social media? Hoe ga je met groepsdruk om? In deze les ontwikkelen de leerlingen een interactieve film waarin ze vragen verwerken. Ook gaan ze zelf op zoek naar de antwoorden.

Apps en technologie

  • Movietrader

Bijgeleverde materialen

  • Docentenhandleiding

Leerdoelen digitale geletterdheid

  • Mediawijsheid: bewustwording van online identiteit
  • ICT basisvaardigheden: Creëren van media

Terug naar overzicht

DG-ICT basisvaardigheden

Les 40: Hotspot


Groep 7 – De deelnemers leren te analyseren hoe nieuws en informatie wordt verspreid. Om dit goed te leren begrijpen krijgen de leerlingen de opdracht om iets op te zoeken over het maken van een hotspot. Deze informatie gaan zij vervolgens weer verspreiden door het maken van een filmpje hierover.

Apps en technologie

  • Hotspot maken

Bijgeleverde materialen

  • Docentenhandleiding

Leerdoelen digitale geletterdheid

  • ICT basisvaardigheden: Omgaan met smartphones en tablets
  • Mediawijsheid: Het leren herkennen van digitaal gemanipuleerde beelden
  • Informatievaardigheden: Opzoeken van informatie op internet en het interpreteren hiervan

Terug naar overzicht