DG-Computational Thinking

Les 05: De Beebot


Groep 1 – Leren programmeren met de Beebot!

Deze les richt zich op het thema techniek van computers. In deze les leren we programmeren. Om dit zo toegankelijk mogelijk te maken voor de leerlingen gebruiken we de technologie van de Beebot, een laagdrempelige en toegankelijke manier om het principe achter programmeren te leren begrijpen en toe te passen.

Apps en technologie

  • Technologie: Beebot.

Bijgevoegde handouts

  • Docentenhandleiding
  • Stappenuitleg Beebot

Leerdoelen digitale geletterdheid

  • Computational thinking: leren programmeren

Terug naar overzicht