Mediawegwijs op Ieder Kind een Talent

Artikel op website Ieder Kind een Talent 05-05-2021

Vlogs maken, werken met een 3D pen of hologram en programmeren: voor veel leerkrachten op de basisschool staat het ver van hun bed. En toch moeten ze de kinderen kunnen onderwijzen in deze vaardigheden, onderdeel van de digitale vaardigheden.

Vanaf 2021 wordt digitale geletterdheid naar verwachting een vast onderdeel van het nieuwe curriculum, maar heel precies staat daarin niet beschreven wat kinderen na de basisschool op dit vlak moeten kunnen. Bovendien hebben veel basisschoolleerkrachten weinig tot niets meegekregen op dit gebied. De Blauwe Lijn, een basisschool in Amsterdam Zuidoost, schakelde Mediawegwijs in. Dit bureau heeft lessen in digitale vaardigheden ontwikkeld voor scholen en vakdocenten geven deze lessen.

Lees het volledige artikel op de website van Ieder Kind een Talent