De positieve en negatieve effecten van gamen

In onze huidige samenleving is gamen inmiddels voor veel kinderen en jongeren een belangrijk onderdeel van hun dagelijkse bezigheden.

Wat ooit begon als eenvoudige vorm van entertainment, heeft gamen zich inmiddels ontwikkeld tot een veelzijdige industrie. Waarbinnen ook veel kansen zijn ontstaan: namelijk nieuwe banen binnen deze sector die nog altijd groeiende is. De leerlingen van nu worden werkzaam binnen beroepen van de toekomst. Bijvoorbeeld als gamedesigner. Hier hebben we een les voor ontwikkeld, speciaal voor groep 5.

Gamen gaat inmiddels veel verder dan alleen online een spelletje spelen. Denk maar aan de invloeden van virtual reality en social gaming. Gamen veroorzaakt zowel positieve als negatieve effecten, zoals gameverslaving.

Wat zijn de positieve effecten van gamen, deze populaire hobby?

 1. Het bevordert cognitieve vaardigheden
  • Kinderen en jongeren ontwikkelen hun probleemoplossend vermogen doordat games vaak strategisch denken van ze vraagt. Ook moeten ze snel besluiten nemen en op een creatieve manier denken
  • De hand-oog coördinatie verbetert in geval van actiespelletjes (snelheid is een must om te kunnen winnen)
  • Dankzij sommige games verbetert het concentratievermogen
 2. Het biedt educatieve voordelen
  • Er zijn educatieve games die op een interactieve manier nieuwe vaardigheden aanleren en de algemene kennis vergroten
  • Games in een andere taal zorgen voor het verbeteren van taalvaardigheid en vergroten van taalbegrip
  • Gamen kan jongeren vertrouwd maken met computers en nieuwe technologieën
 3. Sociale interactie
  • Veel games worden in teamverband gespeeld en hierdoor leren kinderen samenwerken, beter communiceren en ervaren ze wat teamwork is. Zeker in het geval van online multiplayer games is dit aan de orde
  • Veel games hebben een eigen online community. Hier maken de kinderen vrienden (ze delen dezelfde interesse) en ze zijn sociaal actief op deze online ontmoetingsplaats

Maar helaas zijn er niet alleen positieve effecten te zien. Ook heeft gamen, en zeker als het te vaak wordt gedaan, een keerzijde.

Negatieve effecten van gamen

1. Gezondheidsrisico’s

 • Kans op verslaving als een kind langdurig gamet
 • Fysieke klachten door langdurig zitten (in een slechte houding of te lang in eenzelfde houding). Lange schermtijd kan zelfs leiden tot overgewicht omdat het kind te weinig beweegt
 1. Psychologische aspecten
 • Sommige games bevatten gewelddadige beelden die niet geschikt zijn voor jongere spelers. Blootstelling aan geweld is voor jonge kinderen niet aan te raden
 • Te veel en vaak gamen kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid omdat er minder tijd is voor sociale contacten3. Effect op schoolprestaties
 • Gamen gaat vaak ten koste gaan van studietijd en huiswerk, en heeft dan een negatief effect op de prestaties op school. Ook is er door te veel gamen minder focus en concentratie

Maak kinderen mediawijs zodat ze zich bewust zijn van de voor- en nadelen van gamen

Gamen kan voor kinderen en jongeren zowel voordelen bieden als schadelijk zijn. Het belangrijkste is dat ouders, verzorgers en leerkrachten een actieve rol spelen in het begeleiden van hun gamegedrag.

Dit betekent afspraken maken over de speeltijd, het monitoren van de inhoud van de games, en het aanmoedigen van een gezonde balans tussen online ontspanning en andere ontspanning zoals sport en afspreken met leeftijdgenootjes. Door bewust en verantwoord om te gaan met gamen, kunnen kinderen en jongeren profiteren van de positieve aspecten en worden de risico’s of negatieve effecten geminimaliseerd.