VO les 06: Zelfrijdende auto

225.00

Beschrijving

De leerlingen verzinnen zelf een onderwerp en gaan filmen met de tablet. Aan de hand van gerichte opdrachten en interviewtechnieken maken ze een korte reportage. De opdrachten worden ook teruggekeken en besproken. In de vervolgles Montage gaan ze aan de slag met het materiaal wat ze gefilmd hebben.

Apps en technologie

  • Filmen met tablet
  • Bijgeleverde materialen

Bijgeleverde materialen

  • Docentenhandleiding
  • Werkvellen

Leerdoelen digitale geletterdheid

  • Informatievaardigheden: Bedenken van en oriënteren op verschillende soorten vragen.
  • ICT basisvaardigheden: In aanraking komen met verschillende media en apparaten
    en deze inzetten in de eigen belevingswereld.
  • Mediawijsheid: Ervaren van de mogelijkheden van digitale middelen om samen te werken.