VO Les 5.1: Filmen

Wat komt er allemaal kijken bij het maken van een reportage? De leerlingen leren in deze les door middel van voorbeeldfilms en gerichte oefeningen hoe je samenwerkt om een filmitem (reportage) te maken, op welke manier je filmt bij een interview en op welke manier je vragen stelt.
De leerlingen verzinnen zelf een onderwerp en gaan filmen met de tablet. Aan de hand van gerichte opdrachten en interviewtechnieken maken ze een korte reportage. De opdrachten worden ook teruggekeken en besproken. In de vervolgles Montage gaan ze aan de slag met het materiaal wat ze gefilmd hebben.

Apps en technologie

  • Filmen met tablet
  • Bijgeleverde materialen

Bijgeleverde materialen

  • Docentenhandleiding
  • Werkvellen

Leerdoelen digitale geletterdheid

  • Informatievaardigheden: Bedenken van en oriënteren op verschillende soorten vragen.
  • ICT basisvaardigheden: In aanraking komen met verschillende media en apparaten
    en deze inzetten in de eigen belevingswereld.
  • Mediawijsheid: Ervaren van de mogelijkheden van digitale middelen om samen te werken.

Terug naar overzicht