Les 12: Speel je game


Groep 2 – In deze les bekijken we een samengesteld filmpje over diverse bekende leerzame digitale spelletjes. Daarna gaan we spelletjes op de app vergelijken met hetzelfde spelletje ‘in het echt.’ Zo spelen we galgje voor groep 2 op de tablet en daarna spelen we dit woordspel via het schoolbord met de hele klas. De centrale vraag in deze les fase is: “Vinden de leerlingen een spel leuker digitaal of in het echt? ” En waarom is dat?

We praten samen over sociale interactie, beleving en alleen plezier hebben versus samen plezier hebben. Tot slot kijken we een aantal interactieve filmpjes over games en bewegen, hersenen en games spelen.

Apps en technologie

  • App: Super Voice Changer en Block Craft dans app

Bijgeleverde materialen

  • Docentenhandleiding

Leerdoelen digitale geletterdheid

  • Mediawijsheid: Herkennen of een mediaboodschap commercieel, informerend of amuserend is

Terug naar overzicht